Home » Dossiers » Grondwater DSM » Grondwaterakkoord

Grondwaterakkoord

Samenwerkingsakkoord voorkomt dreigende stijging van grondwaterpeil

DELFT – Grote problemen dreigden toen DSM Gist in 2004 het voornemen bekend maakte om te stoppen met het oppompen van grondwater. Dat zou betekenen dat het grondwaterpeil snel zou kunnen stijgen, met verzakking van gebouwen, lekkende kelders, verzwakte kades en een verminderde kwaliteit van het oppervlaktewater tot mogelijke gevolgen.

Hoogheemraadschap Delfland, de Gemeente Delft, DSM Gist en de Provincie Zuid-Holland sloegen de handen ineen. Dat resulteert, vijf jaar later, in een samenwerkingsakkoord dat aanstaande dinsdag wordt ondertekend.
DSM Gist in Delft pompt al sinds 1916 grondwater op om te gebruiken als koelwater voor de productieprocessen. Vandaag de dag gaat dat om maar liefst 1200 kubieke meter water per uur. In 2004 kondigde DSM Gist aan het oppompen van grondwater drastisch te willen verminderen en later helemaal te willen stopzetten. Al snel na deze aankondiging daagde bij regionale en plaatselijke overheden (de Gemeente Delft, de Provincie en Delfland) het besef dat het stoppen van deze grondwateronttrekking grote gevolgen zou hebben.


In eerste instantie stelden de overheden dat DSM Gist een maatschappelijke verantwoordelijkheid heeft om de grondwateronttrekking voort te zetten. Dat leidde tot een meningsverschil, waarbij uiteindelijk de rechter om een uitspraak werd gevraagd. Die uitspraak luidde dat DSM Gist het recht had om de grondwateronttrekking stop te zetten, maar tegelijk wel financieel aansprakelijk gesteld kon worden voor de eventuele schade die de stopzetting tot gevolg zou hebben.

Na lange en intensieve onderhandelingen werden de partijen het erover eens dat de voorgenomen stopzetting van de grondwateronttrekking een serieus maatschappelijk probleem opleverde wat gezamenlijk opgelost moest worden. Dat resulteerde uiteindelijk in het samenwerkingsakkoord. Ondanks het lange traject is Wenneke Koenders zeer tevreden met het resultaat. € Natuurlijk heeft het lang geduurd, maar het is natuurlijk niet niks waarover we spraken. Ik ben erg blij dat we het uiteindelijk zelf hebben kunnen oplossen en dat de rechter niet alsnog een uitspraak hoeft te doen, € aldus de woordvoerster van het Provinciehuis. Met het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst vervalt het beroep dat het Provinciehuis, de Gemeente Delft en het Hoogheemraadschap hebben aangetekend tegen het eerdere besluit van de Rechtbank.

Ook Johan van Reenen, van de Gemeente Delft, is verheugd met het resultaat. “Natuurlijk is het achteraf jammer dat we in de beginfase van dit traject zo veel tijd kwijt waren met het aftasten van de onderlinge verhoudingen. Maar toen de rollen eenmaal goed verdeeld waren, hebben we met elkaar een duurzame oplossing bereikt, waaraan alle relevante partijen een bijdrage leveren”, aldus de gemeenteambtenaar van het Vakteam Milieu.

Met het ondertekenen van de overeenkomst worden het Hoogheemraadschap Delfland, de Gemeente Delft en de Provincie eigenaar van de pompinstallatie die DSM Gist tegen kostprijs blijft bedienen. Hier betalen tevens de Gemeenten Den Haag en Rijswijk aan mee. De problemen die het stopzetten van de pompinstallatie zouden veroorzaken zijn hiermee van de baan. Voorlopig wordt het opgepompte water via een bestaande persleiding afgevoerd naar de Noordzee. De gemeenschappelijke partijen bekijken de komende vijf jaar of en hoe de grondwateronttrekking gecontroleerd is af te bouwen, maar ze zoeken in de tussentijd ook naar mogelijkheden om het opgepompte water te hergebruiken. (MdB)

bron : Delft op Zondag

Vuilnisophaaldagen