Home » Dossiers » Verkeer » Nogmaals de Ternatestraat

Nogmaals de Ternatestraat

Succesvol protest tegen afsluiting Ternatestraat maakt dat fietsers er straks weer door kunnen

DELFT – Fietsers die vanaf de Trambrug over de Vrijenbanselaan rijden, kunnen straks weer “gewoon” rechtsaf de Ternatestraat inslaan. Dat was in principe altijd al mogelijk, totdat in maart van dit jaar de doorgang tussen beide wegen werd afgesloten.

Dit tot ongenoegen van de belangenvereniging Onze Indische Buurt. Die had meteen al bedenkingen bij het nut van deze verandering. In de nieuwe situatie moeten fietsers een stukje omrijden en een bocht van bijna 180 graden maken om toch de Ternatestraat in te komen. In de praktijk bleek echter dat veel fietsers een makkelijkere optie kiezen en een stukje afsnijden door tegen het verkeer in te rijden, de stoep op te schieten en op die manier alsnog de Ternatestraat in te rijden. “Dat gaat honderd keer goed” , zegt Alfred Pellemans, de secretaris van belangenvereniging, € maar het gààt een keer verkeerd.”

Dat is bij zijn weten nog niet gebeurd in de drie maanden dat de doorgang is afgesloten. Daarom is hij ook blij dat de beslissing wordt teruggedraaid voordat het tot ongelukken komt. De belangenvereniging en de Gemeente Delft zijn vorige week namelijk mondeling overeen gekomen dat de oude situatie voor fietsers hersteld moet worden. “Ons doel is hiermee bereikt” , zegt Pellemans. “En de Gemeente was ook blij dat we er in twintig minuten tijd uitkwamen”. Dat had wat Pellemans betreft echter maanden geleden al kunnen gebeuren.

Domino-verhaal
De zaak rond de doorgang richting de Ternatestraat speelt namelijk al langer. Het lijkt het einde te zijn van een “domino-verhaal”. De tramhalte aan de Vrijenbanselaan moest worden verplaatst vanwege de komst van Tramlijn 19. Hierdoor was er voor de bus geen plek meer om te stoppen, waardoor de bushalte moest worden verplaatst. Door die verplaatsing bleven er minder parkeerplaatsen voor buurtbewoners over, wat de Gemeente wilde oplossen door op de plek van de “doorsteek” naar de Ternatestraat parkeerplaatsen te realiseren. “Bovendien zou dan ook ruimte ontstaan voor groen”, zegt Gemeentewoordvoerder Jan Langstraat.

Alleen schoten de fietsers op de Vrijenbanselaan, die richting de Ternatestraat wilden, soms alle kanten op, merkte Alfred Pellemans. Argumenten over extra groen gaan er bij hem dus niet in. “‘Eén meter extra groen of fietscomfort, wat is belangrijker?” , vraagt hij zich hardop af. De belangenvereniging ging dan ook direct tegen de plannen in verweer.

Tot vorige week zonder succes. De Gemeente liet in de Delft op Zondag van 8 maart j.l. zelfs weten niet te overwegen om op het besluit terug te komen. Dat is er dus nu t ch van gekomen “De Gemeente heeft de herinrichting van dit gebied naar aanleiding van de beroepsprocedure, die de belangenvereniging is gestart, opnieuw bestudeerd’ , legt Jan Langstraat namens de Gemeente Delft uit. “In een aangepast ontwerp van het gebied is een oplossing gevonden voor het terugbrengen van een fietsdoorsteek, mèt het behoud van een verkeersveilige situatie en mét het realiseren van hetzelfde aantal parkeerplaatsen”. Voor het terugbrengen van de doorsteek moet echter wel eerst een nieuw Verkeersbesluit worden genomen. De Gemeente verwacht dat de doorsteek na de zomervakantie wordt hersteld. (JN)

Bron Delft op Zondag

Vuilnisophaaldagen