Home » Dossiers » Grondwater DSM » Onttrekking grondwater moet worden voortgezet

Onttrekking grondwater moet worden voortgezet

Er is nieuws op het gebied van grondwateronttrekking. Het lijkt meer een bevestiging van wat we al zo’n beetje wisten.

Onttrekking grondwater moet worden voortgezet

DELFT – Het Hoogheemraadschap van Delfland zet de onttrekking van grondwater voort nadat DSM Gist daarmee ophoudt.

Abrupt stoppen of verminderen van grondwateronttrekking zou nadelige gevolgen kunnen hebben, zoals grondwateroverlast in stedelijke gebieden. De kosten dragen DSM, de provincie Zuid-Holland, Delfland en de betrokken gemeenten gezamenlijk.

DSM, fabrikant van producten voor de voedings- en farmaceutische industrie, gebruikt al sinds 1916 een grote hoeveelheid grondwater maar wil dat stopzetten. Na uitvoerig overleg in de verenigde vergadering heeft Delfland ingestemd met de overname van de grondwateronttrekking van DSM.

Het waterschap houdt de grondwateronttrekking in de gaten en beoordeelt uiterlijk medio 2013 de situatie opnieuw. De gemeenschappelijke regeling gaat na 2014 in.

Bron: Algemeen dagblad

Vuilnisophaaldagen