Home » Dossiers » Grondwater DSM » Onderzoek naar oplossing voor grondwaterproblematiek

Onderzoek naar oplossing voor grondwaterproblematiek

Het moet niet gekker worden : in het gebied tussen Den haag en Rotterdam zou de grondwaterstand met enkele meters stijgen. In de Indische buurt ligt de grondwaterstand op ongeveer 1,5 meter diepte. Het wordt tijd om de officiële bronnen te raadplegen.

DELFT – De gemeente Delft krijgt twee miljoen euro van het rijk om een alternatief te vinden voor het oppompen van grondwater bij DSM Gist.

Het water was voor het koelen van ketels, maar door nieuwe technieken is dat niet meer nodig. Als het oppompen stopt, stijgt het waterpeil tussen de Haagse kust en Rotterdam met enkele meters. Daardoor lopen duizenden kruipruimtes over en verzakken monumenten.

Uit voorlopig onderzoek blijkt dat het opgepompte water niet opnieuw gebruikt kan worden om huizen te verwarmen. Het water is hiervoor te zilt. Nu verdwijnt veel van het overtollige water in zee.

Meebetalen

Het nieuwe onderzoek moet duidelijk maken of het water ook buiten het DSM-terrein zonder grote gevolgen uit de grond gehaald kan worden. ‘Locaties zijn er in beeld rond DSM Gist’, aldus wethouder Lian Merkx. De Delftse wethouder kan er nog steeds niet bij dat de provincie in het verleden de beslissing heeft genomen om DSM Gist een vergunning te geven voor het oppompen van water. De regio zit nu met de gevolgen in haar maag.

Merkx is blij dat de provincie toch nog vijf jaar meebetaald aan het oppompen van water. ‘Juridisch gezien hoeven ze niet mee te betalen’. Opvallend is ook dat het hoogheemraadschap van Delfland meebetaalt. Zij vinden dat de provincie helemaal voor haar domme fout had moeten boeten.

Het oppompen van water kost de overheden jaarlijks bijna 2 miljoen euro. De provincie en het hoogheemraadschap betalen elk eenderde. De rest komt voor rekening van Den Haag, Rijswijk en Delft. Voor die laatste gemeente betekent dat de komende vijf jaar een bedrag van 300.000 euro.

Bron : RTV West

Vuilnisophaaldagen