Home » Dossiers » Grondwater DSM » Grondwater DSM

Grondwater DSM

De komende 20 jaar is het probleem rondom de grondwaterstand veilig gesteld. In de tussentijd zullen er op het terrein van Calvé en DSM ongetwijfeld woningen gebouwd worden. Dus over 20 jaar is het probleem net zo groot, zo niet groter, als nu. Hierdoor blijven de gemeente Delft en de andere partners met een vaste kostenpost zitten. Ook na 2029 ! Wordt dat geaccepteerd, of komt er nog iemand met een innovatief idee om het probleem echt op te lossen ? Overigens meldt RTV West dat er een akkoord is voor vijf jaar.

Akkoord over oppompen grondwater bij DSM Delft

DELFT – De provincie Zuid-Holland, de gemeente Delft, Hoogheemraadschap Delfland en DSM Gist Delft hebben hebben afgesproken dat er in ieder geval de komende 20 jaar grondwater wordt opgepompt bij DSM in Delft.

DSM Gist pompt nu bij Delft per uur 1200 kubieke meter water uit de grond. Hierdoor houden inwoners van Delft en de regio droge voeten. Stoppen met pompen zou volgens onderzoek niet alleen wateroverlast tot gevolg hebben, maar ook verzakkingen van woningen en kaden, met alle gevolgen van dien.

In 2004 kondigde DSM aan te willen stoppen met oppompen. In tegenstelling tot 1916, toen met pompen werd begonnen, is grondwater niet meer nodig om bedrijfsprocessen te koelen. Zuid-Holland, Delft en Den Haag hebben geprobeerd DSM te dwingen het pompen desondanks voort te zetten, maar rechterlijke uitspraken hebben de overheden in het ongelijk gesteld.

De gemeenten, de provincie, het schap en DSM hebben nu overeenstemming bereikt over de verdeling van de kosten van het oppompen. In 2007 bedroegen die 2,5 miljoen euro per jaar. Woordvoerders van provincie en hoogheemraadschap lieten gisteren weten dat de verdeling vooralsnog geheim is.

“Het gaat om een principe-akkoord, dat nog goedgekeurd moet worden door de directie van DSM en de besturen van de provincie, Delfland en Delft. Pas als die het groene licht geven maken we de bedragen bekend,” zegt woordvoerster Koenders van Zuid-Holland.

DSM betaalt volgens Koenders ook mee aan het pompen. “Het bedrijf is weliswaar niet verantwoordelijk voor het waterpeil, maar vindt nu wel dat het een verantwoordelijkheid draagt.”

Als de overeenkomst is goedgekeurd – de handtekeningen moeten voor 1 mei gezet worden – beëindigen de overheden de juridische procedure omtrent de grondwateronttrekking die nog tegen DSM loopt.

bron : Algemeen dagblad

Vuilnisophaaldagen