Home » Dossiers » Dagopvang » Vervolg “Gemeente blundert in dagopvang”

Vervolg “Gemeente blundert in dagopvang”

De Belangenvereniging Onze Indische Buurt heeft in 2007 samen met de bedrijven van de Stichting Vrijenban beroep aangetekend tegen de gemeente. Dit beroep ging over het besluit van de gemeente om het bestemmingsplan te wijzigen en om een bouwvergunning af te geven voor de verhuizing van de dagopvang naar de Surinamestraat. De rechtszaak hierover diende op 19 juni 2007. Toen bleek dat de gemeente ernstig had geblunderd door een termijn, die door de provincie was afgegeven, te laten verlopen. De gemeente is door de rechter in het ongelijk gesteld. Hierdoor is de in de zitting het beroep niet inhoudelijk behandeld. Maar het beroep is ook niet ingetrokken. Op 2 februari aanstaande dient dit opnieuw. Het is een beroep tegen de handelswijze van de gemeente, die in de ogen van de vereniging naar willekeur heeft gehandeld. Het is daarmee een principi le zaak geworden, want willekeur past niet bij behoorlijk bestuur.

De vereniging is verheugd dat de dagopvang weinig problemen oplevert. Daarmee is een van de eerste doelstellingen van de vereniging “geen overlast drugsverslaafden” uit 2005 gerealiseerd. Dat is alleen gelukt door voldoende druk op de dagopvang en de gemeente te geven. En het kan zo weer afglijden indien de druk wordt weggehaald. Perspektief is hiervan ook doordrongen en is blij dat door deze druk er een sfeer is ontstaan waarin het beleid van pappen en nathouden omgedraaid kan worden naar constructieve zorg.

En dat staat los van het feit dat de gemeente behoorlijk dient te besturen. Als de rechter de gemeente daar ook nog eens op wijst…

zie ook : gemeente blundert….

Vuilnisophaaldagen