Home » Dossiers » Dagopvang » College zoekt ruzie

College zoekt ruzie

Het college vliegt weer eens uit de bocht. Het lukt ze niet om te communiceren op een manier die recht doet aan de situatie. De buurt had alle recht om zich zorgen te maken over de komst van de dagopvang. De ervaringen aan de oude opvang hebben dat wel bewezen. Juist door de zorgen die de buurt had, en heeft, zijn er maatregelen genomen waardoor bij de bezoekers van de dagopvang nu duidelijk is geworden dat ook zij zich moeten gedragen naar de normen van de maatschappij. Dit zou nooit gebeurd zijn indien de buurt niet tegen de komst van de dagopvang had geageerd. Het paniekvoetbal dat het college een jaar geleden speelde, wel schutting of geen schutting, wel of geen verkeersmaatregelen, zwijggeld van 170.000 euro aan een bedrijf, laten zien dat de gemeente zelf geen vertrouwen had in de goede afloop. Het is wel makkelijk om achteraf op basis van nieuwe kennis te zeggen dat oude besluiten goed of slecht waren. Begin februari dient de rechtszaak tegen het besluit van de gemeente Delft uit 2005, dat aangespannen is door bewoners en bedrijven uit de buurt. Dan zal blijken of de gemeente een welafgewogen besluit heeft genomen.

B en w: Vrees voor hinder van opvang was onterecht

DELFT – Het gaat goed met de tien maanden geleden geopende dagopvang voor daklozen en verslaafden in de Surinamestraat in Delft.
De vrees van omwonenden dat deze groep voor veel overlast zou gaan zorgen, blijkt voor niets te zijn geweest.

Dit is op te maken uit de kwartaalrapportage die door het college van burgemeester en wethouders is verstuurd aan de gemeenteraad. B en w noemen het aantal incidenten ‘zeer laag’. De nota loopt tot oktober, maar ook nadien bleef het rustig, verzekert co rdinator Mustapha Boufassil. “Er heeft geen enkel incident meer plaatsgehad,” zegt hij. “Ook van de politie hebben we geen klachten ontvangen. We hopen dit zo te houden.”

De opvang ging op 19 maart open in een speciaal voor dit doel verbouwd pand. Een groep van bijna tweehonderd verslaafden (alcohol, drugs) en dak- en thuislozen kan hier overdag terecht. Van tevoren ontstond hierover veel onrust onder zowel de omwonenden als de ondernemers in dit gebied. Sommigen probeerden – vergeefs – via juridische procedures de opvang tegen te houden. Al na enkele maanden werd duidelijk dat zich nauwelijks problemen voordeden. In die situatie is geen verandering gekomen, schrijft althans het college. Een en ander is al aanleiding geweest om in de omgeving het toezicht – dat aanvankelijk erg streng was – te versoepelen.

Om de bezoekers van het centrum iets om handen te geven, worden allerlei activiteiten georganiseerd, vertelt co rdinator Boufassil. Zo is het al mogelijk voor de daklozen en verslaafden om, onder toezicht van een instructeur, aan fitness te doen. “Dat we van de bezoekers de vraag krijgen om dit voor hen te verzorgen, is een goed teken,” aldus Boufassil. Uit de stukken van het college blijkt verder dat de bezoekers zich bezighouden of hebben beziggehouden met ‘het maken en verkopen van sieraden, keuken- en schoonmaakwerkzaamheden en het opknappen van het jongerenpension aan de Van Leeuwenhoeksingel’. “Iedere dag zorgen we voor weer andere activiteiten,” vertelt Boufassil. Zijn bedoeling is dat het programma nog wordt uitgebreid.

Bron : Algemeen dagblad

Vuilnisophaaldagen