Home » Dossiers » Dagopvang » Enquête in Indische Buurt

Enquête in Indische Buurt

In de maand januari zal onder de bewoners van de Indische Buurt en van het deel van Rijswijk een enquête worden gehouden. De enquête is een onderdeel van de beheersmaatregelen die genomen zijn om de dagopvang te laten landen in de buurt. Met de enquête wil het beheerplatform inzicht krijgen in hoe de bewoners de dagopvang ervaren. Enkele jaren geleden is een soortgelijke enquête gehouden. Door de resultaten van toen te vergelijken met die van nu, wordt inzicht verkregen in de verandering. Naast de enquête wordt ook gekeken naar harde cijfers, onder andere het aantal incidenten dat is voorgekomen. De uitkomst van de gehele meting wordt gebruikt om de beheersmaatregelen te beoordelen en zo nodig bij te stellen.

De enquête zal telefonisch worden uitgevoerd. Dat betekent dat u overdag of ’s avonds gebeld kunt worden. Deelname aan de enquête is uiteraard niet verplicht. Wij verzoeken u echter om wel mee te werken indien u gebeld wordt.

Vuilnisophaaldagen