Home » Dossiers » Leefbaarheid » Ouderenproof Vrijenban

Ouderenproof Vrijenban

Op initiatief van de Gemeente Delft, Ouderenwerk Delft, de Samenwerkende Bonden van Ouderen en de Provincie Zuid Holland is in Delft begin 2006 gestart met het project: ‘is uw gemeente OuderenProof’. Ook de Delftse woningbouwcorporaties en welzijnsinstellingen doen hierin mee. Alle deelnemers hebben uitgesproken dat de aanbevelingen van de werkgroepen OuderenProof worden zoveel mogelijk zullen worden uitgevoerd.

OuderenProof heeft tot doel de 55 plussers te betrekken bij het huidige en toekomstige ouderenbeleid in Delft. Per wijk is een werkgroep ingesteld. De werkgroep richt zich op het wonen, de woonomgeving, de toegankelijkheid, de zorg, het welzijn, de voorzieningen en het samenleven in de wijk. In de wijken Buitenhof en Voorhof loopt dit naar volle tevredenheid.

In de wijk Vrijenban is een werkgroep gestart in december 2007 en begin november 2008 is de eindrapportage gepresenteerd in het Trefpunt in de Bieslandhof. Binnen de wijk Vrijenban zijn er twee werkgroepen (Vrijenban Noord en Vrijenban Zuid) aan het werk geweest. Dit heeft geresulteerd in een rapport met maar liefst 130 aanbevelingen, waarmee de gemeente en de diverse deelnemers aan de slag gaan. De ‘waakhonden’ van de wijk Vrijenban bewaken de uitvoering.

Meer informatie kunt u vinden op de website van ouderproof : http://www.ouderenwerkdelft.nl. Hier kunt u ook het rapport opvragen.

Vuilnisophaaldagen