Home » Dossiers » Heliport » Definitief ontwerp beleidsplan regionale luchtvaart 2008-2020

Definitief ontwerp beleidsplan regionale luchtvaart 2008-2020

Eerder was hier al gemeld dat de Gemeente Den Haag de activiteiten rondom de helihaven in Ypenburg staakt. Of dat betekent dat het plan van de baan is, is twijfelachtig. De provincie werkt ondertussen door een het “beleidsplan regionale luchtvaart 2008-2020”. Gisteren ontvingen we van de Provincie de ingezonden zienswijzen en de beantwoording van de provincie daarop. Dit alles is verwoord in het “definitieve ontwerp beleidsplan regionale luchtvaart 2008-2020”.

Een paar zaken zijn opvallend :

Het beleidsplan van de provincie reikt niet verder de regionale luchthavens. De vliegroutes staan hier zeer expliciet niet in genoemd. Op onze opmerkingen hierover gaf de provincie als antwoord, dat vliegroutes niet onder de verantwoordelijkheid en mandaat van de provincie valt, maar bij het ministerie van Verkeer en Waterstaat. Door deze twee zaken, vliegvelden en vliegroutes, bij verschillende overheden te beleggen, ontstaat de absurde situatie dat er vliegvelden gepland kunnen worden zonder dat dat er nagedacht is over vliegroutes en andersom. Overigens mag een piloot in grote lijnen zelf bepalen waar hij vliegt.

Een tweede aspect is dat er een keurig symbool (rode letter H) is ingetekend op de locatie Ypenburg. Dit staat voor het feit dat er een aanvraag is voor die locatie. Overigens wordt er een aanvraag voor een heliport in Midden Delfland verwacht. Midden in het stiltegebied.

Hieronder een fragment uit de kaart :

De hele kaart is via onderstaande link te downloaden.

http://www.zuid-holland.nl/opendocument.htm?llpos=79617708&llvol=0

Vuilnisophaaldagen