Home » Dossiers » Dagopvang » WOB verzoek

WOB verzoek

De gemeente heeft onlangs gereageerd op ons WOB (wet openbaarheid van bestuur) verzoek om inzage te krijgen in de afspraken die begin dit jaar gemaakt zijn tussen de gemeente Delft en Auto HiFi. Dat verzoek is ingewilligd. De vereniging bezit nu de vaststellingsovereenkomst tussen Auto HiFi en de Gemeente Delft.

Er blijkt alleen een afspraak gemaakt te zijn met Auto HiFi en niet met de eigenaar van het pand, althans daarvan blijkt niets uit de stukken die ons zijn toegestuurd en waar we wel om gevraagd hebben.

Saillant detail is dat Auto HiFi zich contractueel verplicht als medeondertekenaar van het opheffingsverzoek voor de voorlopige voorziening op te treden. Voor geld is veel te koop.

In het contract staat dat de gemeente de kosten, die het wilde maken voor het (her-)inrichten van de omgeving, volledig zal overmaken aan Auto HiFi. Dat (belasting-) geld was kennelijk in de ogen van de gemeente al uitgegeven, dus kon het net zo goed worden weggegeven aan auto HiFi.

Nog een mooi punt is dat beide partijen zich contractueel verplichten om over de inhoud van de vaststellingsovereenkomst (wat zo heet dat) naar buiten toe geen enkele mededeling te doen. De wet op openbaarheid van bestuur is sterker dan dit contract, getuige het feit dat wij het document in handen hebben gekregen.

Vuilnisophaaldagen