Home » Dossiers » Politiek » De burger mag toch nog inspreken

De burger mag toch nog inspreken

Het idee om de inspraak te bepreken door het moeilijker te maken om in te spreken tijdens commissievergaderingen is van de baan. Leve het gezond verstand !

Inspraak van burgers toch niet beknot

DELFT – Delftenaren kunnen zich ook in de toekomst gewoon bij politieke vergaderingen melden, als ze willen inspreken. Het plan om hen te verplichten zich minimaal twee dagen van tevoren aan te melden is van de baan.

De politieke partijen in Delft vinden € laagdrempeligheid € belangrijker dan een goede voorbereiding op politieke vergaderingen zoals die beoogd werd met het voorstel. Ze willen dat de termijn van twee dagen als richtlijn wordt gebruikt en niet in de verordening wordt opgenomen.


Voorafgaand aan de commissievergadering over een nieuwe werkwijze van de raad leidden de plannen voor de inspraak tot commotie. Hoewel geen zaak van het college van burgemeester en wethouders, sprak wethouder Anne Koning zich er op haar persoonlijke website openlijk tegen uit. Ook Ravindra Kiel, initiatiefnemer van het referendum over de bomenkap in de Delftse Hout, keerde zich in een gepeperde brief tegen de bemoeilijking van inspraak.

Onderdeel van de voorgestelde nieuwe werkwijze van de Delftse gemeenteraad is ook dat het aantal commissievergaderingen dat aan de raadsvergadering voorafgaat, wordt teruggebracht van vijf naar vier. Voortaan zal politiek Delft bovendien € ovaal € gaan vergaderen en niet langer in twee rijen achter elkaar. Die laatste opstelling heeft als groot nadeel dat debatterende lokale politici elkaar soms niet goed kunnen zien.

Bron: Algemeen dagblad

Vuilnisophaaldagen