Home » Dossiers » Dagopvang » WOB – Wet openbaarheid van bestuur

WOB – Wet openbaarheid van bestuur

De vereniging heeft op 6 juni j.l., met een herhaling op 10 juli schriftelijk een WOB verzoek ingediend bij de gemeente. Tot op heden heeft de Vereniging hier nog geen enkele reactie ontvangen. Hebben we de vinger op ene zere plek gelegd ? 3 maanden geen enkele reactie, is toch echt nalatig bestuur. We zullen een klacht deponeren bij de ombudsman, of komt de gemeente alsnog snel met een reactie ?

Delft, 6 juni 200

Geacht College van Burgemeester en Wethouders,

U heeft onlangs afspraken gemaakt met AutoHifiCorner over het intrekken van hun beroep tegen de komst van de dagopvang aan de Surinamestraat.

Graag ontvang ik van u de stukken waarin beschreven staat welke afspraken zijn gemaakt en onder welke voorwaarden deze zijn gemaakt.

Ik vraag hierbij zowel naar de afspraken die u met AutoHifiCorner als naar de afspraken die u met de eigenaar van het pand waarin AHC gevestigd is, heeft gemaakt.

Indien u zich beroept op dat het feit dat de bedragen die in deze stukken worden genoemd in het kader van marktwerking of anderszins niet openbaar gemaakt mogen worden, neem ik genoegen met het opleesbaar maken van de bedragen.

Graag zou ik in het kader van wet openbaarheid van bestuur deze stukken zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 weken na dagtekening van u ontvangen.

Hoogachtend,

Belangenvereniging Onze Indische Buurt

Namens deze,

Vuilnisophaaldagen