Home » Dossiers » Grondwater DSM » Oppompen grondwater kost geld, er mee stoppen ook.

Oppompen grondwater kost geld, er mee stoppen ook.

Ter informatie :

Oppompen grondwater Delft kan voorlopig niet goedkoper

DELFT – Een plan van de SP-fractie van Zuid-Holland om geld te besparen op het oppompen van grondwater door DSM Gist is onhaalbaar.

Dit schrijven Gedeputeerde Staten (GS) in antwoord op schriftelijke vragen van de fractie. Die meende gelezen te hebben dat het oppompen van water nu al gestopt, of in ieder geval sterk verminderd kan worden. Dat zou de gemeenschap jaarlijks ongeveer een miljoen euro schelen.

Volgens GS is het nog veel te vroeg het oppompen van water te stoppen. Ook voor vermindering van de huidige hoeveelheid opgepompt water (1200 kubieke meter per uur) naar 500 kubieke meter, zoals de SP voorstelt, is het nog te vroeg.

Alle onderzoeken tot nu toe wijzen uit dat verlagen van de hoeveelheid water, maar zeker het stopzetten ervan tot grote schade in de binnenstad zou leiden. De bodem zou door de stijgende grondwaterstand in beweging komen, wat de stabiliteit van gebouwen en grachtenkades behoorlijk zal beïnvloeden.

DSM heeft jarenlang grondwater opgepompt voor koeling van bedrijfsprocessen. In 2005 kondigde het bedrijf aan hiermee te willen stoppen. DSM en de provincie Zuid-Holland, Delft en Den Haag zijn in een juridische procedure verwikkeld over de vraag wie op moet draaien voor de kosten van het oppompen van het grondwater.

Bron : Algemeen Dagblad

Vuilnisophaaldagen