Home » Dossiers » Parkeren » Geen noodzaak voor vergunningparkeren in Indische Buurt

Geen noodzaak voor vergunningparkeren in Indische Buurt

De gemeente heeft de afgelopen tijd gewerkt aan een onderzoek naar het nut en de noodzaak voor vergunningpakeren. Hierbij is onder andere gekeken naar de situatie in de wijk Vrijenban. In een deel van de Indische Buurt is reeds vergunningparkeren ingevoerd (Aan ’t Verlaat, deel Oostsingel en de Rubberplantage)

In een overleg tussen de gemeente en vertegenwoordigers van onze wijk, waarbij slechts drie man op kwamen dagen, is geconcludeerd dat het onderzoek gedegen is opgezet en uitgevoerd.

Enkele relevante conclusies :

  • behalve een enquete worden er elke 4 jaar nachtelijke parkeertellingen uitgevoerd die een beeld geven van de werkelijke parkeerdruk in de verschillende buurten en straten;
  • uit de enquête blijkt dat vergunningparkeren leidt tot verbetering van de parkeersituaties, maar dat de verbeteringen niet overtuigend zijn;
  • in de overloopgebieden is de meerderheid tegen vergunningparkeren, vooral vanwege de kosten;
  • de gemeente moet toch in staat worden geacht een beter concept dan vergunningparkeren te verzinnen.

Kortom er is geen nut of noodzaak voor het invoeren van vergunningparkeren in de Indische Buurt

Vuilnisophaaldagen