Home » Dossiers » Verkeer » Afsluiting Ternatestraat – Vrijenbanselaan

Afsluiting Ternatestraat – Vrijenbanselaan

De gemeente heeft het plan opgevat om de verbinding tussen de Ternatestraat en de Vrijenbanselaan af te sluiten. Hiervoor in de plaats komen een groenstrook en parkeerplaatsen.

De redenen voor deze afsluiting zijn :

  • er moet een groenstrook komen.

Daarnaast noemt de gemeente enkele neveneffecten :

  • het bevordert de verkeersveiligheid
  • de omrijafstand is gering

Dat laatste effect is zeker niet waar voor fietsers, die veelvuldig van de afslag Vrijenbanseweg naar de Ternatestraat nemen.

Dat eerste effect klopt overigens ook niet omdat er iets verderop aan de Vrijenbanselaan toch een andere doorsteek wordt gemaakt. De gemeente zal wel een andere, meer verborgen, agenda hebben. Ik neem aan dat de hoofdreden van de gemeente is dat men hiermee een aantal parkeerplaatsen kan cre ren en de overige argumentatie als drogreden aanvoert.

Op donderdag 11 september 2008 om 20.00 uur in de commissiekamer van het stadhuis kunt u hierover uw mening geven tijdens de vergadering van de commissie Wijk, verkeer en Beheer. U kunt uw mening ook aan de vereniging mailen.

In augustus wordt gestart met het groot onderhoud op de Vrijenbanselaan. Tegelijkertijd wordt het terrein tussen de Javastraat en de Ternatestraat langs de Vrijenbanselaan opnieuw ingericht als parkeerterrein om de parkeerdruk in de Indische buurt te verlagen. Het weggedeelte tussen de Vrijenbanselaan en de Javastraat/Ternatestraat zal voor een deel worden ingericht als parkeerplaats (langs parkeren) en voor een deel worden heringericht als groenstrook.

Ten behoeve van het aanleggen van de groenstrook dient het weggedeelte tussen de Vrijenbanselaan en de Javastraat/Ternatestraat aan de openbaarheid te worden onttrokken.

Tussen de Insulindeweg en de Brasserskade zijn er aan de oostzijde van de Vrijenbanselaan nu 4 aansluitingen op korte afstand van elkaar. Met het onttrekken van dit weggedeelte aan de openbaarheid wordt de verkeersveiligheid bevorderd doordat de verkeerstromen gebundeld worden op minder kruispunten. Het verkeer heeft dan de Insulindeweg en de Brasserskade als alternatieven om de wijk in te rijden. De omrijafstand is gering.

Bron RIS

Vuilnisophaaldagen