Home » Dossiers » Lucht en geluid » Actieplan geluid

Actieplan geluid

De Indische Buurt ligt naast de A13. Een van de drukste straten in Nederland loopt dioor het gebied (de Vrijenbanselaan). Dat is reden genoeg om hier extra alert naar te kijken. Dat zullen we dan ook zeker doen.

Actieplan geluid.

Omschrijving onderwerp

De Europese richtlijn omgevingslawaai richt zich op de evaluatie en beheersing van geluidsbelasting van het leefmilieu. Deze richtlijn is in 2004 ingevoerd in de Nederlandse wetgeving. Gemeenten in zes agglomeraties en beheerders van infrastructuur hebben de afgelopen jaren geluidsbelastingkaarten gemaakt ter evaluatie van de geluidsbelasting. Delft behoort tot de agglomeratie Den Haag (één van de zes) en heeft daarom ook geluidsbelastingkaarten gemaakt. Aansluitend op de geluidsbelastingkaarten moet een actieplan worden opgesteld, dat inzicht biedt in de voorgenomen maatregelen waarmee de geluidsbelasting wordt beheerst. Het actieplan voor Delft verkeert in de status “definitief concept’ wat inhoudt dat het concept actieplan klaar is voor de ter inzage legging gedurende 6 weken. Na het behandelen van eventuele zienswijzen zal het actieplan in definitieve vorm aan het college en de raad worden voorgelegd ter definitieve vaststelling.

Bron : RaadsInformatiesysteem – besluiten B&W

Vuilnisophaaldagen