Home » Dossiers » Dagopvang » Bestuur Perspektief op non-actief

Bestuur Perspektief op non-actief

Het Algemeen dagblad maakt melding van dit feit. Eerder werd op deze website al melding gemaakt van het plotselinge dreigende faillissement van de stichting Perspektief. Dit werd door de gemeente binnen twee dagen met een voorschot betaling afgewend. De gemeente kon op dat moment geen vertrouwensbreuk gebruiken ivm het kort geding over de dagopvang. Nu acht de gemeente de tijd wel geschikt voor een crisis en stuurt het bestuur van Perspektief naar huis. Van het snoeien in het personeelsbestand zal ook de dagopvang last krijgen. Hierdoor zal vaker met een onderbezetting worden gewerkt waardoor het gedrag van de doelgroep minder zal worden gehandhaafd. Hierdoor neemt de werkdruk weer toe, en wordt het ziekteverzuim hoger waardoor de werkdruk toeneemt.

Het lijkt ons uitgesloten dat de uitgestelde verhuizing de stichting 1 2 ton kostte. De juridische procedures werden betaald door de gemeente, want die was de gedaagde. Dat de gemeente een van Nederlands duurste advocaten in dienst nam, is een keuze van de gemeente. De vertraging heeft de stichting hooguit wat dubbele huur gekost.

Wij nemen verder aan dat de stichting Perspektief een bedrag op de balans heeft gereserveerd voor verdere juridische procedures, want die lopen nog.

Bestuur Perspektief op non-actief

Door JULIA BROOS
DELFT – De stichting Perspektief is haar bestuur kwijt. Jaap Smit en Maria Scali zijn per direct op non-actief gesteld door de raad van toezicht en vervangen door een interim.

De stichting ontstond op 1 januari 2007 uit vier Delftse zorginstellingen en is vooral bekend van de dagopvang voor daklozen en verslaafden in de Surinamestraat. Volgens de voorzitter van de raad van toezicht, Hans Klein Breteler, bouwde de stichting in die korte tijd een tekort op van anderhalf miljoen euro. € Het eerste jaar in een nieuwe organisatie is nooit de makkelijkste, maar van dit hoge bedrag schrokken we toch wel erg. € €


Flinke tegenvallers waren de juridische procedures die bewoners en bedrijven rond de Surinamestraat hadden opgestart om de opvang uit hun buurt te houden. Ze wisten de verhuizing van de opvang van de Oostsingel naar de Surinamestraat maandenlang tegen te houden. Volgens Klein Breteler kostte dit de stichting uiteindelijk © ©n twee ton extra.

Alle andere oorzaken van het financi le debacle werden de afgelopen weken onderzocht door accountantsbureau Deloitte. Die onderzocht ook of de raad van toezicht al die tijd juist ge nformeerd was geweest. Klein Breteler: € Op basis van de uitslag van het uitgebreide onderzoek konden we niet anders dan het bestuur per direct op non-actief zetten. € €

Daarnaast was er volgens Klein Breteler nog een andere oorzaak van van de vertrouwensbreuk. Begin dit jaar kon een faillissement op het nippertje worden afgewend. Er moest dringend een saneringsoperatie komen. Over de manier waarop dat moest gebeuren verschilden de twee bestuursleden Scali en Smit van mening. € Als raad van toezicht hadden we er dus geen vertrouwen in dat die operatie goed zou komen, € € aldus Klein Breteler.

Smit en Scali houden het op een verschil van inzicht tussen hen en de raad van toezicht. Het besluit om hem en Scali aan de kant te zetten, kwam voor Smit als een verrassing. € We wachten nog op een nadere uitleg over het hoe en waarom. € €

Om het tekort bij de stichting weg te werken zal er gesneden worden in het personeelsbestand. Volgens Klein Breteler zullen de zorgmedewerkers zo veel mogelijk worden gespaard, zodat de cli nten zo min mogelijk last hebben van de sanering. De precieze uitvoering van de operatie is nog niet bekend, omdat er nog gewerkt wordt aan het saneringsplan. Daarnaast zal de stichting vanaf nu alleen hulp bieden aan mensen die daar vanuit het rijk geld voor krijgen. Ook zal de stichting proberen meer cli nten te helpen, zonder dat daar meer personeel voor nodig is. Naar verwachting zal ook dit de stichting extra geld opleveren. Mogelijk wordt ook een deel van het onroerend goed van de stichting verkocht. Klein Breteler verwacht in september een sluitende exploitatie te hebben.

bron : Algemeen dagblad

Vuilnisophaaldagen