Home » Dossiers » Politiek » Omgang met de burger

Omgang met de burger

De gemeente wil graag weten hoe zij het best met de burger moet omgaan. Hierover wordt een discussie gevoerd. Deze moet leiden tot een visie hierop. Onder het motto : “Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald” steunt de Vereniging dit initiatief.

Relatie burger overheid

De relatie burger overheid gaat veel verder dan dienstverlening of het leveren van informatie en/of diensten. Het gaat ook over de manier van het onderhouden van contacten; over interactieve beleidsvorming; wijkaanpak. De gemeente Delft wil hier een discussie over voeren om tot een visie hierop te komen die onderdeel moet worden van de Stadsvisie.

Bron : website gemeente

Vuilnisophaaldagen