Home » Dossiers » Politiek » Openheid en transparantie

Openheid en transparantie

Openheid en transparantie. Waar de gemeente nu weer mee bezig is. In principe staat een voorbereidingsbesluit open voor bezwaar en beroep. We hebben ook al geleerd dat in een voorbereidingsbesluit totaal niets over de gewenste of te voorkomen bestemming hoeft te staan. Wat kan er dan nog geheim zijn ? Volgens mij is het een val om de degene die altijd lekt, te pakken. Maar dan is het wel uitlokking en dat is in Nederland verboden. Het wordt tijd om medelijden te krijgen met dit bestuur.

Voorstel tot vaststelling van een voorbereidingsbesluit.

Wethouder Koning wordt uitgenodigd bij de behandeling van dit agendapunt aanwezig te zijn.

GEHEIME BIJLAGEN LIGGEN TER INZAGE BIJ DE GRIFFIE

Bron : Gemeenteraadstukken 27 maart

Vuilnisophaaldagen