Home » Dossiers » Politiek » Opmerkelijk

Opmerkelijk

In Delft op Zondag van 3 februari 2008 zegt Wil Steffen, ex-fractievoorzitter van de VVD, en lid van de bezwarencommissie, dat het haar stoort dat er zoveel inspraakmogelijkheden zijn. Letterlijk zegt zij :

10. Wil je het nog ergens anders over hebben ?

Ik stoor me mateloos aan de brij van inspraakmogelijkheden. Alert en direct besturen is nauwelijks nog mogelijk. Politici moeten hun verantwoordelijkheid nemen en zelfstandig besluiten. Zij krijgen bij de verkiezingen het vertrouwen van de kiezer. Doen ze het niet goed, dan keren ze de volgende keer niet meer terug. Zo eenvoudig ligt dat.

Deze stellingname is moeilijk verenigbaar met haar lidmaatschap van de bezwarencommissie, die objectief een advies moet vormen. Door dit vooroordeel zal dat nauwelijks lukken.

De rest van de mening van Wil Steffen is natuurlijk ook gewoon lariekoek. Politici worden gekozen, dat klopt wel. Maar om ze daarmee een vrijbrief te geven om allerlei besluiten te nemen, gaat veel te ver. Er is een wettelijk kader waarbinnen ook politici moeten opereren. Deze kaders zijn bij hen bekend en mogen geen verrassing zijn als blijkt dat er weerstand uit de bevolking komt. Er zijn zelfs mogelijkheden om met die weerstand om te gaan, dan wel te gebruiken om tot betere besluiten te komen. Dat niveau van besturen heeft het bestuur van Delft nog nooit gehaald.

Als de stellingname van Steffen wordt doorgetrokken naar haar rol als raadslid, dan kan men niet verwachten dat zij een controlerende taak kan uitvoeren. De besturen doen het namelijk per definitie goed, en de verkiezen maken dat zichtbaar of dat de bevolking dat ook vindt. Gemeenteraad afschaffen dan maar ?

In dat kader mogen de schriftelijke vragen die VVD-er Leja van der Hoek stelde over de troosteloze aanblik van de ingang van een parkje aan de Mozartlaan ook met de nodige scepsis worden bezien. Kennelijk vindt Van der Hoek dat het bestuur hier tekort geschoten is. Waarom niet wachten tot de verkiezingen ? Wist het college trouwens dat Van der Hoek zelf woonachtig is aan de Mozartlaan ? Deze belangenverstrengeling komt wel heel dicht in de buurt van de werkwijze van Balj © c.s (ook VVD, net als de Burgemeester).

Vuilnisophaaldagen