Home » Dossiers » Dagopvang » Rensen negeerde advies dagopvang

Rensen negeerde advies dagopvang

DELFT – Het AD concludeert dat Rensen star en eigenwijs is.Als je het persbericht van de gemeente mag geloven, gaat Rensen zonder schroom voor een nieuwe nederlaag. Waarschijnlijk ergens in februari.

Rensen negeerde advies dagopvang

DELFT – De problemen rond de dagopvang voor daklozen en verslaafden aan de Surinamestraat waren te voorkomen.
Verantwoordelijk wethouder Rensenis al een jaar geleden door de commissie Beroep en Bezwaar gewaarschuwdvoor mogelijke complicaties, maar blijkt het advies te hebbengenegeerd.

Deoppositiepartijen CDA, SP, Stadsbelangen, Leefbaar Delft enOnafhankelijk Delft voerden dit donderdagavond aan tijdens een feldebat in de gemeenteraad. Deze boog zich over de opvang, die eigenlijkeind november open had moeten gaan. Maar op de valreep schorste derechter de bouwvergunning voor de Surinamestraat, omdat de gemeente teweinig had ondernomen om eventuele economische schade bij eenaangrenzend bedrijf te voorkomen.

De gemeente plaatste eenafscheiding tussen de dagopvang en het bedrijf, ondanks dat debezwarencommissie al in december 2006 had geconstateerd dat dit zouindruisen tegen een rechterlijke uitspraak. Ook waarschuwde decommissie voor mogelijke bezwaarschriften, omdat voor de bouw van deafscheiding een vergunning nodig was. Verder verweet de commissie hetcollege &#039een starre houding&#039, omdat het het uitkopen van het bedrijfniet in overweging wilde nemen. Het college kwam er naar eigen zeggenpas vorige week achter dat een vergunning nodig was voor deafscheiding.

Vanmiddag zou de rechter uitspraak doen in eenkort geding, dat de gemeente heeft aangespannen tegen de schorsing vande bouwvergunning.

Zie het AD

Vuilnisophaaldagen