Home » Dossiers » Grondwater DSM » Grondwater van DSM

Grondwater van DSM

DELFT –

Ruzie over oppompen grondwater

RICHARD VERSTEGEN/ DELFT- DSM Delft is boos op Zuid-Holland. De provincie wil het bedrijf verplichten nog jaren door te gaan met het oppompen van grondwater.

DSM voelt daar niets voor, omdat het de hoeveelheden die nu worden opgepompt niet nodig heeft voor de koeling van het productieproces. De provincie wil nu de vergunning voor het oppompen – die formeel is afgelopen omdat DSM heeft aangekondigd vanaf 15 maart volgend jaar heel veel minder grondwater op te pompen – met terugwerkende kracht verlengen en het bedrijf verplichten nog tien jaar grondwater op te pompen. De bodem heeft dan tijd genoeg zich aan te passen aan de situatie, zodat verzakkingen uitblijven. Locatiedirecteur H. Balder van DSM is daar zeer verbaasd over. “Dat is alsof de provincie iemand die zijn auto verkocht heeft omdat hij voortaan wil gaan fietsen dwingt toch een nieuwe auto te kopen.”

De rechter heeft al eerder bepaald dat DSM niet verplicht is het grondwater op te pompen. “De provincie gaat voorbij aan die uitspraak.”

Zuid-Holland heeft ook niets gedaan met een dringend advies uit 1999 om een draaiboek met maatregelen op te stellen voor het geval DSM zou stoppen met de grondwateronttrekking. Balder vermoedt dat de aanleg van de spoortunnel in Delft een rol speelt. In het onderzoek eerder dit jaar naar de gevolgen van het stopzetten van de grondwateronttrekking wordt de aanleg van de tunnel als een gegeven beschouwd. “Wij moeten dus doorgaan met grondwater oppompen zodat die tunnel kan worden aangelegd.” Volgens de directeur heeft Delft er daarom alle belang bij dat die tunnel wordt aangelegd in een ‘droge’ bodem. “Wat de gemeente dus moet doen is controle krijgen over die pomp. Of ze hem kopen, huren of ons betalen voor het in bedrijf houden, dat maakt me niet uit. Maar ik weet wel dat dit de gemeente veel minder kost dan het aanleggen van die tunnel in een natte bodem.” Delft draait op voor alle meerkosten van de tunnelaanleg.

bron : Algemeen dagblad

Vuilnisophaaldagen