Home » Dossiers » Dagopvang » D ©tournement de pouvoir

D ©tournement de pouvoir

DELFT – D ©tournement de pouvoir = “Het gebruiken van bestuursbevoegdheden voor een ander doel dan waarvoor ze gegeven zijn”.

D ©tournement : (m) 1. omleiding, afleiding; 2 verduistering (van gelden enz); 3 ontvoering.
Pouvoir : 1 kunnen; 2 macht, vermogen; bevoegdheid.

Deze juridische term wordt in verband gebracht met artikel 3.3. van de algemene wet bestuursrecht en is vrij vertaald : “onbehoorlijk bestuur”.

Vuilnisophaaldagen