Home » Dossiers » A13 » Bespreking verbrede A13 in commissie Wijk, Verkeer en Beheer

Bespreking verbrede A13 in commissie Wijk, Verkeer en Beheer

DELFT – Donderdag 11 oktober komt in de commissie Wijk, Verkeer en Beheer de verbreding van de A13 tussen Ypenburg en de Doenkade (afslag Zestienhoven) ter sprake. Dit betekent minder ruimte om te wonen, meer geluidsoverlast, meer luchtvervuiling, grotere barri re naar Delftse Hout.

De minister van Verkeer & Waterstaat heeft de adviescommissie IODS gevraagd mee te denken over de inpassing van een mogelijke verbreding van de A13 tussen knooppunt Ypenburg en de Doenkade. Tijdens de bestuurlijke workshops van 31 augustus jl. en het IODS overleg van 4 september jl. is onderzocht welke aspecten bij de verbreding van de A13 moeten worden betrokken. Provincie Zuid Holland vraagt de deelnemende gemeenten om opmerkingen en aanvullingen zodat zij deze mee kan nemen in een reactie aan de minister.

Vuilnisophaaldagen