Home » Dossiers » Dagopvang » Datum verhuizing door college B&W vastgesteld

Datum verhuizing door college B&W vastgesteld

DELFT – Het College neemt alvast een voorschot op de raadsvergadering van morgen, de verklaring van geen bezwaar af te geven door de provincie, en de bezwaar en beroepsprocedure die daaraan gekoppeld is.

Brief platform beheer Surinamestraat e.o.

Het college besloot in te stemmen met het communicatieplan voor de verplaatsing van het dienstencentrum naar Surinamestraat 1 en stelde 15.150 euro beschikbaar voor de uitvoering er van. Ook nam het college kennis van de door Perspektief opgestelde huisregels en van de afspraken die zijn gemaakt door de toezichthoudende en handhavende partijen in het gebied. Oplevering en opening van het pand is op 1 oktober. De verhuizing is op 21 november.


Voor meer informatie: website gemeente

Vuilnisophaaldagen