Home » Dossiers » Dagopvang » Gemeenteraad aanstaande donderdag om 18:00 uur

Gemeenteraad aanstaande donderdag om 18:00 uur

DELFT – Aanstaande donderdag, 27 september, komt de gemeenteraad bijeen. Een van de bespreekpunten zal zijn het voorbereidingsbesluit aangaande de Surinamestraat 1. Het College zegt met dit voorstel dat zij een nieuw bestemmingsplan gaan maken voor de Surinamestraat 1 (dus niet de omgeving, maar alleen het bewuste pand). Het is de laatste strohalm die de gemeente heeft, en is bedoeld om de rechten van de burgers naast zich neer te kunnen leggen. Uiteraard zullen we gebruik maken van de bezwaar- en beroepsprocedure. Aan het eind zal de rechter oordelen dat de gemeente hier over de schreef is gegaan. Een nieuwe blunder in wat de gemeenteraadsleden &#039het hoofdpijndossier&#039 noemen ? Of steekt de gemeenteraad hier een stokje voor ?

De raadsvergadering is openbaar. U kunt dus gerust een bezoek brengen. Laat wel uw wapens en emoties thuis, want die zijn niet welkom in de raadszaal. U kunt ook gebruik maken van het inspreekrecht. U krijgt dan drie minuten om uw zegje te doen. laat dit bij binnenkomst even weten aan de griffier. De vergadering begint al om 18:00 want er staat veel op de agenda.Via het RaadsInformatieSysteem (RIS) kunt u meer over deze vergadering te weten komen.

Lees het bijbehorende document dat aan de gemeenteraad is toegezonden.

Vuilnisophaaldagen