Home » Dossiers » Dagopvang » Nog steeds geheimzinnigheid over Huisregels Dagopvang

Nog steeds geheimzinnigheid over Huisregels Dagopvang

DELFT – Een maand geleden stond op de website een bericht naar aanleiding van het nieuwe beleid dat Rotterdam voert inzake de daklozen en verslaafden. Daarin werd opgemerkt dat de Gemeente Delft hierover nogal geheimzinnig doet. Naar aanleiding van dit bericht hebben we contact gehad met de projectleider verplaatsing dienstencentrum. Hij wist te melden dat de huisregels allang vastgesteld zijn. Hij zou aan de Raad van Bestuur van PerspeKtief de vraag voorleggen om dat bekend te maken naar de Vereniging Onze Indische Buurt. Inmiddels is het maand verder, en nog steeds geen enkele reactie, noch van de Gemeente noch van de Stichting PerspeKtief. Over geheimzinnigheid gesproken.

Vuilnisophaaldagen