Home » Dossiers » Dagopvang » Formeel gebrek en voorberedingsbesluit achteraf (2)

Formeel gebrek en voorberedingsbesluit achteraf (2)

DELFT – Voor de PVDA wordt het allemaal te spannend. Onderstaand stuk staat op de website van de pvda, en is geschreven door Rolf Clazan. Het gaat over een wethouder die niet uit zijn woorden komt, of dit bewust doet. Natuurlijk is het zielig voor de daklozen indien de gemeente heeft nagelaten een en ander goed en tijdig voor ze te regelen. Maar om dat probleem nou zomaar over de schutting te gooien. Het formele gebrek in de procedure is een domme fout van de gemeente. Onze advocaat had daar al een half jaar eerder voor gewaarschuwd, maar de gemeente luistert niet.

Datum:4-9-2007

Stuk van de site van Clason :

In de commissie WIJZO vond bij de mededelingen een kleine discussie plaats die mij natuurlijk opviel omdat het de Dagopvang betreft.

©n zin
Met een ingewikkeld betoog (artikel 19-procedure, 19-1, 19-2, jurisprudentie, nieuw voorbereidingsbesluit) trachtte wethouder Rensen de commissie WIJZO inzicht te geven in de stand van zaken betreffende de verhuizing van de Dagopvang voor Daklozen en Verslaafden. Mevrouw van Rossum (SP) werd het allemaal even te veel, en zij vroeg de wethouder dan ook om in © ©n zin samen te vatten hoe het er nu mee staat. Toos Thoolen interrumpeerde: “Dat was © ©n zin!” tijd
Het hilarisch gelach dat volgde neemt niet weg dat er nu voor het afronden van de procedure een voorbereidingsbesluit van de Gemeenteraad vereist is. Mijns inziens is het dan ook te hopen dat de Raad dit besluit per omgaande voorgelegd krijgt en dat er niet opnieuw ellenlange discussies uit voortvloeien. De tijd dringt: de gedoogsituatie aan de Oostsingel loopt eind november af, en het kan natuurlijk niet zo zijn dat aan het begin van het koude seizoen de betrokkenen op straat staan.

formeel
Het besluit tot de verhuizing is immers allang genomen, en deze formele kwestie mag niet tot een vierde keer uitstel leiden. Tenslotte is het ook zo, aldus de wethouder, dat het overschrijden van een termijn noch door de gemeente, noch door de (advocaten van) de bewoners van de Indische Buurt ontdekt werd, maar door de rechter zelf werd opgemerkt.

Vuilnisophaaldagen