Home » Dossiers » Parkeren » Stankoverlast

Stankoverlast

DELFT – De afgelopen week heeft u reeds diverse keren kunnen genieten van een nieuwe lucht die van de DSM afkomstig is. De stank lijkt het meest op de lucht van de oude gelatinefabriek. Na een klacht van onze kant blijkt dat de lucht inderdaad afkomstig is van de DSM. Men is een ketel aan het reinigen, en dat stinkt nogal. De provincie heeft aan DSM gevraagd daar wat aan te doen. Men dekt de ketel nu af, maar de stank zal nog twee weken in meer of mindere mate blijven. Dan pas zijn de werkzaamheden afgerond.

U kunt op meerdere manieren klachten over het milieu indienen. Bijvoorbeeld geluidsoverlast, stank.

Voor sommige klachten moet u bij de gemeente zijn, voor andere bij de provincie. DSM klachten moeten naar de provincie omdat DSM een groot bedrijf is. De gemeente zorgt er in ieder geval door dat uw klacht wordt doorgestuurd naar de juiste verantwoordelijke instantie.

Vuilnisophaaldagen