Home » Dossiers » Politiek » Waarzegmachine

Waarzegmachine

DELFT –

Wethouder Rensen sprak vandaag tijdens een viering van de Technica 10 over een van de uitvindingen. Een van de technigirls had een waarzegmachine gemaakt en daar ook duidelijk bijgeschreven dat het een waarzegmachine was. De Wethouder zag er het nut wel van in; dat zou de taken van de gemeente een stuk makkelijker maken. Nu zijn er aan waarzegmachines altijd een paar voorwaarden verbonden.

  1. Je moet een waarzegmachine herkennen
  2. Je moet een waarzegmachine erkennen

Je kunt aan de waarzegmachine ook een strategie verbinden. Stel je maakt plannen en achteraf zegt de waarzegmachine dat die plannen niet uit zullen komen; dan heb je een probleem. Maar als je nu vooraf luistert naar de waarzegmachine, dan sta je ineens sterk want je stemt je plannen af op de toekomst

Delft kent ongeveer 100.000 waarzegmachines. Iedere inwoner is er wel een. Echter op het moment dat de voorspelling van een een waarzegmachine niet past bij de plannen van de gemeente, worden bovenstaande voorwaarden terzijde geschoven. Een mooi voorbeeld is de parkeerproblematiek in het CeramBoeroe gebied (zie artikel hieronder).

In het kader van de dagopvangzijn er ook voldoende voorbeelden te noemen van zaken die de waarzegmachines hebben voorspeld, die altijd ontkend zijn door de gemeente en die nu toch uitkomen:

  • te hoge verwervings- en verbouwingskosten
  • aanpassen buurt hekwerken en de kosten daarvan
  • nieuwe trap Reineveldbrug en de koste daarvan
  • groenvoorziening en de kosten daarvan
  • bewaking en de kosten daarvan
  • kosten van het uitkopen van bedrijven
  • aanzuigende werking tramhalte en de kosten voor aanpassingen

Als het dienstencentrum open gaat komen in dit rijtje nog bij : veiligheid buurt, verslaafden die in de buurt blijven hangen, looproutes, onveiligheid winkelcentrum Ternatestraat, drugshandel, schooljeugd die gaat experimenteren, en, ik moet er niet aan denken, wat er allemaal met onze kinderen kan gebeuren.

Rensen, je zegt dat je wel een waarzegmachine wil, maar ik denk niet dat je geschikt bent om een waarzegmachine te herkennen en te erkennen.

Vuilnisophaaldagen