Home » Dossiers » Heliport » Helikopterlandingsplaats

Helikopterlandingsplaats

DELFT – De gemeente Den Haag wil op verzoek van een exploitant een helicopterlandingsplaats inrichten in Ypenburg, direct aan de A13 op de grens met Delft gelegen. Het is onvermijdelijk dat daarbij over Delft gevlogen gaat worden. De helicoptervluchten kunnen geluidoverlast veroorzaken en kunnen de natuurwaarden verstoren in het gebied Delftse Hout / Dobbeplas en Ackerdijkse plassen (denk aan verstoring van vogels). De termijn voor het indienen van zienswijzen eindigt op 14 juli 2006.Deze helicopters gaan dus ook over Delfts grondgebied, lees Indische Buurt. Wat vindt u hiervan ? Gaarne reactie naar de vereniging.

Vuilnisophaaldagen