Home » Dossiers » Dagopvang » Verslag Inspraakavond

Verslag Inspraakavond

DELFT – Afgelopen woensdag was er de inspraakavond. De gemeente was met maar liefst TWEE wethouders en 3 ambtenaren vertegenwoordigd. Maar ook de buurt en de bedrijven waren in ruime mate op komen dagen. Zo’n 30 man en vrouw. Er waren zeven insprekers die zo’n 10 minuten de tijd kregen om hun zegje te doen. De gemeente zou waar nodig verduidelijkende vragen stellen. Er zou geen discussie zijn. De voorzitter, Grashof, kon echter niet voorkomen dat dat toch gebeurde. De insprekers hadden stuk voor stuk punten die goed waren. Vooral de advocaten van de bedrijven brachten Grashof in het nauw. Grashof werd langzaam vastgenageld. Zo was Grashof niet op de hoogte of er voor het bewuste bestemmingsplan al artikel 19 ontheffingen waren afgegeven (of voor een van de andere relevante artikelen, zoals de advocaat hem tot drie maal toe moest terechtwijzen). Het verzoek van de advocaat om die inzage alsnog te verstrekken werd door Grashof niet begrepen, totdat een van de ambtenaren ingreep en Grashof redde. Zielig was vooral de manier waarop Grafhof probeerde de discussie naar zijn hand te zetten met volledig verkeerde samenvattingen (“dus dat betekent dat we het eigenlijk eens zijn”.). Daar kwam hij ook niet mee weg, maar er spreekt wel een grote minachting uit jegens de aanwezige Delftenaren (en Rijswijkers!). Politiek gaat niet over feiten en gelijk hebben, maar over gelijk krijgen. Al vanaf het begin was duidelijk dat de gemeente totaal niet van plan was om ook maar iets met het ingesprokene te doen. “Het komt sowieso voor de rechter”, zei Grashof achteraf, die trillend en aangedaan de bijeenkomst afsloot.

Grashof ziet het even niet zittenWethouder Rensen verstopt zich achter een kopje koffieProjectleider Norbert De Leeuwde insprekers en belangstellenden

Vuilnisophaaldagen