Home » Dossiers » Parkeren » Uit het wijkverslag 2005 : Parkeren Indische Buurt

Uit het wijkverslag 2005 : Parkeren Indische Buurt

DELFT – Parkeerproblemen zijn er de oorzaak van dat er komend jaar voor de hele wijk een parkeerbeleid wordt opgesteld. Komend jaar zal dit onderwerp dus ook op de agenda van de vereniging staan. Heeft u belangstelling om hierin een rol te spelen ? Geef u op bij de vereniging.
Zie hieronder het stuk uit het jaarplan 2006 voor onze wijk. Zie het hele rapport. Ook het jaarverslag 2005 is beschikbaar.

Problemen met de toegankelijkheid van de Floresstraat en omliggende straten als gevolg van verkeerd geparkeerde auto’s waren in het voorjaar van 2005 aanleiding tot aangekondigde handhavingsacties door politie en toezichthouders openbare ruimte. Deze acties leidden tot een verbetering van het parkeergedrag, maar ook tot veel protesten en signalen van bewoners over een tekort aan parkeergelegenheid in verschillende delen van de Indische Buurt. Tijdens een vergadering met bewoners van één van de straten van de Indische Buurt over het parkeerprobleem werd besloten om de aanpak naar het niveau van de gehele Indische Buurt te tillen. De ervaring was immers dat het oplossen van een parkeerprobleem in de ene straat leidde tot parkeerproblemen in de aangrenzende straat. Daarom zijn in het laatste kwartaal van 2005 parkeertellingen gehouden in de gehele buurt. Aan de hand van de resultaten van deze tellingen zal in 2006 in overleg met de buurtbewoners een gezamenlijke aanpak bepaald worden.

Vuilnisophaaldagen