Home » Dossiers » Dagopvang » uit de commissievergadering WZO

uit de commissievergadering WZO

DELFT –

De heer Stoop vraagt naar aanleiding van een krantenartikel of de gemeente Delft net als in andere gemeenten dak- en thuislozen opvang en begeleiding aanbiedt. Wethouder Rensen geeft aan dat dit project zich in een vroeg stadium bevindt. In eerste instantie wordt dit alleen in de G4 gedaan. Het is thans nog een proefproject en bij succes zal deze lijn wellicht in meerdere gemeenten worden ingezet. De wethouder is niet bang voor een grote toeloop van dak- en thuislozen naar Delft vanuit omliggende gemeenten die meedoen aan het project. Hij verwijst naar de grote +veegactie+ in Rotterdam.

Wethouder Rensen is niet bang en de deelnemers van de vergadering zijn weer gerustgesteld. Hoelang kan een wethouder wegkomen met alleen het wegnemen van de onrustgevoelens. Wordt het niet een hoog tijd voor degelijk beleid gebaseerd op feiten. Wat mij betreft wel.
Aan de heer Stoop: gelieve de volgende keer nog even door te vragen. Mogelijke vragen :

  • op welke feiten baseert u het feit dat u geen angst heeft ?
  • heeft u al wel eens onderzoek laten doen naar de mogelijke effecten van de afwachtende houding van Delft tav beleid op dit gebied ?
  • hoe communiceert u met de bewoners van met name de Indische Buurt dat u geen angst heeft ?

Vuilnisophaaldagen