Home » Dossiers » Dagopvang » DELFT – Second opinion

DELFT – Second opinion

DELFT – Het adviesbureau Save dat in opdracht van het naburige transportbedrijf Van der Lee een onderzoek deed naar de locatiekeuze, stelt “De nieuwe locatie voor de dagopvang van daklozen en verslaafden aan de Surinamestraat is ongeschikt”.

De onderzoekers weerspreken de conclusie van de gemeente dat de veiligheid in het gebied niet in het geding is. Zo zou de politie geen goed zicht hebben op de dagopvang vanwege de omringende bebouwing en zou het zelfs zeer de vraag zijn of de hulpdiensten na een noodoproep wel op tijd kunnen arriveren. Verder laat de sociale controle volgens Save te wensen over. In het gebied zijn veel potenti le hangplekken, komt er maar weinig verkeer en bestaat er geen mix van functies. Het pand komt voornamelijk in de buurt van woningen te liggen.

Kwalijk is het volgens de onderzoekers ook dat de gemeente niet alle potenti le opvanglocaties op dezelfde manier beoordeeld heeft. De Surinamestraat kwam pas laat in de procedure en zou in een eerder stadium als ongeschikt zijn afgevoerd.

Zo was er eerst de gemeentelijke eis dat de locatie voor de dagopvang niet verder dan 500 meter van het centrum mocht komen te liggen. Onder druk van insprekers werd dat bijgesteld tot een kilometer. Weer wat later stelde het stadsbestuur dat er niet op een paar meter gekeken zou worden. Omdat de locatie aan de Surinamestraat minimaal 1370 meter van het centrum ligt, zou deze volgens de onderzoekers van de lijst met mogelijke locaties moeten worden afgevoerd. Het rapport werd gisteren gepresenteerd door de juridische adviseurs van Van der Lee, de Stichting Bedrijven Vrijenban en de Belangenvereniging Indische Buurt. De betrokkenen zeiden te hopen dat het stadsbestuur met hen een discussie wil aangaan over het rapport, maar vrezen het ergste. “En dan zal uiteindelijk de rechter moeten beslissen.”

Vuilnisophaaldagen