Home » Dossiers » Energietransitie » De energie-transitie

De energie-transitie

Het gebruik van fossiele brandstoffen zoals aardgas en aardolie, zorgen voor een hoge uitstoot van kooldioxide, ofwel CO2. Kooldioxide is mede-verantwoordelijk voor de opwarming van de Aarde. Een van de maatregelen om de reductie van COte verkrijgen is te zorgen dat alle huizen in Nederland ‘van het gas af gaan’. Dat wil zeggen dat alle huizen op een andere manier aan hun warmte moeten komen. Daar zijn diverse mogelijkheden voor. Waarschijnlijk gaat de gemeente per wijk bepalen wat de beste manier is.

Van groot belang is dat alle huizen geïsoleerd worden tot energielabel B. Voor de huizen in de Indische Buurt, die van net voor of net na de oorlog zijn, is dat een grote, en waarschijnlijk ook, kostbare ingreep. Ook het aansluiten van de huizen op een andere energiebron, bijvoorbeeld stadsverwarming, is eveneens een grote ingreep omdat misschien het verwarmingssysteem in het huis aangepast moet worden.

De realisatie van deze energietransitie ligt bij de gemeenten. De gemeente Delft dient eind 2021 met een plan van aanpak te komen om de huizen van het gas af te krijgen. Pas dan zal er meer bekend worden. Tot die tijd zal de Belangenvereniging zich goed laten informeren over de opties, tijdpad en gevolgen.

Vuilnisophaaldagen