Home » Dossiers » Grondwater DSM » Gemeente stelt afbouwstap uit

Gemeente stelt afbouwstap uit

Het College van B&W van Delft heeft op basis van het advies van hun adviseurs besloten om de volgende stap in verminderen van de grondwateronttrekking uit te stellen.

Het plan was om ieder jaar 120 m3 minder grondwater op te pompen. Gelijktijdig loopt een monitoringsprogramma om de effecten van die stappen te meten. Nu blijkt dat de effecten dusdanig groot zijn dat het College zich voor het eerst zorgen maakt.

Het probleem is het opzwellen van de bodem. Doordat er weer steeds meer grondwater inĀ  de diepere ondergrond komt, zet de bodem uit. Hierdoor komen het maaiveld en alle gebouwen omhoog. De snelheid waarmee dat gebeurt, heeft nu de kritieke drempel van 1 mm/jaar bereikt. Een te snelle stijging kan er voor zorgen dat gebouwen en huizen gaan scheuren.

Wordt vervolgd…

 

Vuilnisophaaldagen