Home » Dossiers » Parkeren » Betaald parkeren: nu nog niet

Betaald parkeren: nu nog niet

Vorige week ontvingen alle bewoners van de Indische Buurt een brief van de gemeente waarin werd medegedeeld dat er voorlopig geen betaald parkeren zal worden ingevoerd. Dat besluit heeft de gemeente genomen naar aanleiding van de resultaten van een parkeeronderzoek dat afgelopen zomer is uitgevoerd. Hieruit bleek dat de noodzakelijke drempel (90% van alle parkeerplaatsen bezet) om betaald parkeren in te voeren niet is gehaald. De gemeente stelt dat indien de parkeerdruk hoger is dan 90%, dit tot veel zoekverkeer, foutparkeerders en onveilige situaties leidt.

In een gesprek dat het bestuur van de vereniging heeft gehad met de gemeente over dit onderwerp bleek dat er slechts 4 auto’s te weinig geparkeerd stonden om die drempel te halen. Dat betekent dat de parkeerdruk dus eigenlijk wel erg hoog is.

Het onderzoek van de gemeente is uitgevoerd op enkele plekken in de Indische Buurt, dus het betreft niet een integrale meting over de hele wijk. De plekken die gekozen zijn grenzen aan wijken waarin wel betaald parkeren van kracht is en plekken die makkelijk met het OV te bereiken zijn. In onze wijk is gekozen voor een gebied rondom de tramhalte Vrijeban, en het stuk nabij de Reineveldbrug.

In deze gebiedjes zijn op verschillende momenten twee metingen uitgevoerd, in de ochtend, middag en avond, en op werkdagen en in weekenden. Dat geeft een aardig beeld. Wiskundige gezien is dit geen representatieve steekproef. Bij die metingen is ook naar de kentekens gekeken en is vastgesteld of de auto van een bewoner is, van iemand uit de aangrenzende wijk, of van iemand van buiten. Die laatste groep is wat lastig omdat lease-auto’s daar ook onder vallen. Het is niet mogelijk om lease-auto’s van bewoners te onderscheiden van andere leaseauto’s. Daar zit dus nog wel ruimte voor aannames en interpretatie.

Gegeven de aannames die de gemeente hanteert, zouden ongeveer 70% van alle geparkeerde auto’s, dus inclusief de lease-auto’s, van bewoners zijn. De overige 20% (totale bezetting is bijna 90%) is dus van mensen van buiten onze wijk. De vereniging nam altijd aan dat, gezien het aantal woningen en parkeerplaatsen, zo goed als alle parkeerplaatsen door bewoners bezet zouden zijn. Dat lijkt met dit onderzoek niet het geval te zijn.

Dat geeft wel een nieuw wenkend perspectief, namelijk dat indien betaald parkeren wel wordt ingevoerd, slechts 70% van de parkeerplaatsen bezet zou zijn. Afgezien van de mogelijkheid die de gemeente heeft bedacht om ook via de parkeermeter te mogen parkeren. Dat is voor de bewoners sowieso geen goed vooruitzicht, want dat zorgt ook weer voor parkeerdruk, zoekverkeer en uiteindelijk ongewenste onveilige situaties.

In de bomenwijk is onlangs wel betaald parkeren ingevoerd, en daar blijkt dat bewoners toch nog rondjes te moeten rijden om een parkeerplek te vinden. Wij vinden dan ook dat, indien betaald parkeren wel wordt ingevoerd, het maximaal uit te geven parkeervergunningen nooit de 90% van de beschikbare parkeerplekken mag overschrijden. Anders heeft de maatregel geen zin, en dient het inderdaad als extra belasting voor de bewoner.

We houden dit dossier in de gaten.

Vuilnisophaaldagen