Home » Onze Indische Buurt

Onze Indische Buurt

Doelstelling

De belangenvereniging ‘Onze Indische Buurt’ zet zich in voor een leefbare en kwalitatief hoogstaande woonomgeving. De vereniging staat voor een buurt waar bewoners zich thuis voelen en betrokken zijn bij wat er in directe omgeving gebeurt. Woont u in de Indische Buurt? Of draagt u deze buurt om een andere reden een warm hart toe? Word dan lid!

De belangenvereniging komt op voor de belangen van buurt en bewoners. De vereniging heeft een breed doel, waarmee in principe alle (gemeenschappelijke) belangen van de leden worden behartigd. Dit kan gaan over tal van onderwerpen, zoals: parkeerbeleid, nieuwbouwprojecten, luchtvervuiling door de A13. Maar ook over de komst van een dagopvang voor verslaafden en daklozen.

Werkwijze en communicatie

De vereniging wordt bestuurd door een bestuur bestaande uit door de algemene vergadering gekozen leden. De algemene vergadering is het belangrijkste orgaan binnen de vereniging. Zij beslissen over de plannen, de begroting, de verantwoording en het bestuur. Het is verplicht om jaarlijks minimaal één algemene vergadering te houden. Hierbij zal een commissie bestaande uit leden de financiële controle doen (kascommissie). Het bestuur, of een aantal leden (minimaal 10), kan vaker een algemene ledenvergadering uitschrijven. Zo vaak als nodig wordt geacht.

Het Bestuur

DELFT – Het bestuur bestaat momenteel uit drie personen: een voorzitter, een secretaris en een penningmeester. Het bestuur kan indien nodig uitgebreid worden. Huidig bestuur:

Voorzitter Frans Vrins
Secretaris Alfred Pellemans
Penningmeester Corrie Bos

Waarom lid worden ?

Hebt u al gehoord van de ontwikkelingen rond de fruittuinen (de oude oprijlaan van het Joris) ? Kent u de effecten van de A13 en de Gist op de gezondheid ? Heeft u ook het gevoel dat het parkeervergunningen straks wordt ingevoerd omdat er maatregelen door de gemeente zijn genomen die de druk op het parkeren bewust hebben verhoogd ? Dit zijn onderwerpen die het algemeen belang van de buurt aangaan, en die onder de paraplu van de belangenvereniging Onze Indische Buurt opgepakt kunnen worden. Dat we ons vooralsnog (volledig) richten op de dagopvang heeft te maken met de actualiteit hiervan en de beschikbare mankracht. Met meer leden, zowel alleen betalend als actief, kunnen we ook de andere zaken oppakken.

De belangenvereniging ‘Onze Indische Buurt’ is er voor alle bewoners van de Indische Buurt. Daarom is het belangrijk dat u lid wordt. Wilt u actief worden? U bent van harte welkom! Ook uw wensen en ideeën zijn welkom zodat daar iets mee gedaan kan worden. Lid worden ?

 

De Indische Buurt

indischebuurt2cutout

 • Aan ’t Verlaat
 • Aaraustraat
 • Ambonstraat
 • Archipellaan
 • Arubastraat
 • Balistraat
 • Bankastraat
 • Billitonstraat
 • Boeroestraat
 • Bonairestraat
 • Borneostraat
 • Brasserskade (tot snelweg)
 • Brasserspad
 • Brassersplein
 • Castrop-Rouxellaan
 • Celebesstraat
 • Ceramstraat
 • Cura aostraat
 • Estellistraat
 • Floresstraat
 • Freiburgstraat
 • Haagweg
 • Insulindeweg
 • Javastraat
 • Kingstonstraat
 • Lombokstraat
 • Madoerastraat
 • Minahasastraat
 • Molukkenstraat
 • Oostsingel (ten noorden Aan ’t Verlaat)
 • Ramaerstraat
 • Riouwstraat
 • Rubberplantage
 • Sabangstraat
 • Soendastraat
 • St Jorisweg
 • St. Eustatiusstraat
 • St. Joriszicht
 • St. Maartenstraat
 • Stil Gezicht
 • Sumatrastraat
 • Surinamestraat
 • t Vrije Land
 • Ternatestraat
 • Timorstraat
 • Vrijenbanselaan (van Reineveldbrug tot grens Delft)

Contributie

De contributie is 10 euro per jaar. De contributie zal jaarlijks op de algemene ledenvergadering worden vastgesteld. In 2012 is op de Algemene Ledenvergadering de contributie tijdelijk op € 0,- gezet, wegens voldoende in kas en geen significantie uitgaven in het verschiet.

Vuilnisophaaldagen